خبرنامه کارگران کمونیست ایران

یک سایت دیگر با وردپرس

نقد شعار «خرداد ماه خونه، خامنه ای سرنگونه!»

بدست • 1 ژوئن 2010 • دسته: اخبار و تفاسیر


طبق گزارشات رسیده توسط خبرگزاری های اپوزیسیون، با نزدیک شدن روز 22 بهمن، سالگرد انتخابات مفتضح حکومت جمهوری اسلامی، اخیراً شعارهایی در سطح شهر تهران ظاهر گشته که ماه خرداد را ماه سرنگونی هیئت حاکمه معرفی می کند. جوانانی که چنین شعارهایی را بر در و دیوار شهر می نویسند، مسلماً از انگیزه های انقلابی خود تأثیر پذیرفته اند و باید به شجاعت شان تبریک گفت. اما متأسفانه، از لحاظ نگرش سیاسی همچنان تحت تأثیر رهبران بی کفایت “جنبش سبز” می باشند که برای رسیدن به اهداف محدود و تنگ نظرانه ی خود، و اعمال فشار بر جناح حاکم کنونی برای باز کردن مجدد درب کاخ های صدارت و ریاست بر رویشان، این چنین از احساسات پاک و انگیزه های انقلابی مردم و جوانان سوء استفاده می کنند.
توصیه ما به این جوانان اینست که انرژی انقلابی خود را با تعمق و تفکر سیاسی ادغام کرده و از نقایص عملکرد یک سال گذشته جنبش بیاموزند. به غیر از آنست که این نارهبران کاخ و خارج نشین چون موسوی و کروبی و سازگارای صدای آمریکا هر تظاهرات را تظاهر نهایی معرفی می کردند. یک روز گفتند “مردم! همه به بهارستان بروید! با رفتن مقابل مجلس کودتاگران را سرنگون حواهید ساخت!” یا اینکه “به بازار بروید! اخلال در بازار برابر با سرنگونی احمدی نژاد است!” پس نوشتن شعارهایی چون “خرداد ماه خونه، خامنه ای سرنگونه!” نیز از همان شعارهای تو خالی است که تنها امید جوانان را بالا برده و امر انقلاب را به تظاهرات های خیابانی و دستاوردهای کوتاه مدت و کم ارزش پایین می آورد.
اگر جوانان ما کمی فکر کنند متوجه خواهند گشت که سرنگونی یک حکومت و جایگزینی آن با حکومتی آزاد نیاز به ضربات همه جانبه سیاسی، اقتصادی دارد که تنها نیروی متحد مردمی از طریق نهادها و ارگان های اتحاد مردمی، یعنی شوراهای محله ها و مکان اشتغال می تواند بطور موثر بر دستگاه حکومت سرمایه داری فرود آورد. ما به این جوانان توصیه می کنیم که انرژی انقلابی خود را به تبلیغات در محلات و مکان های شغلی خود اختصاص داده و مضمون سیاسی آن را به دعوت از همسایه ها و همکاران خود با تشکل در شوراها تغییر دهند. ممکن است که این امر مستقیماً برای رونق بخشی به تجمع 22 خرداد که سالروز انجام انتخابات و “پیروزی” احمدی نژاد می باشد که معمولاً ایشان باید آن روز را گرامی بدارند، خدمتی نکند، اما در میان مدت به بیداری و آگاهی توده های بیشتر مردمی و بخصوص کل طبقه کارگر خواهد انجامید که بازوی اصلی پیشبرد انقلاب و دگرگونی اجتماعی می باشد.

نان، مسکن، آزادی – جمهوری شورایی!

دیدگاه خود را بیان کنید.