خبرنامه کارگران کمونیست ایران

یک سایت دیگر با وردپرس

اطلاعیه “ندای سرخ” در مورد “خبرنامه کارگری”

بدست • 24 آگوست 2010 • دسته: سرمقاله


سخنی با رفقا!
یکی از معضلات کار کمیته ای فعالان کارگری در تماس با توده کارگر کمبود مواد تبلیغاتی است. البته این بدان معنا نیست که مواد تبلیغاتی در سطح جنبش کم است. اما از انجاییکه معمولاً کمیته ها و جمع های فعالین کارگری از نظرگاه ها و دیدگاه های متفاوت و متنوع تشکیل گشته اند، هیچیک از نشریات تبلیغی موجود، به علت وابستگی و تبلیغ نظرگاه های خاص، مورد تأیید جمعی برای پخش میان کارگران قرار نمی گیرند. از اینرو، آن جمع مجبور می شود اقدام به انتشار “خبرنامه” خاص خود کند که معمولاً پس از مدتی، به علت گرفتاری و تراکم وظایف و آماتوریسم، انتشارشان نامنظم گشته و بعضاً، در عمل، برای مدتی طولانی تعطیل می گردند.
اینک مدتی است که رفقای “ندای سرخ” از جمع کارگران کمونیست ایران، جهت پاسخگویی به نیاز مبارزاتی شان در کار توده ای، محتوای “خبرنامه ندای سرخ” را از تبلیغات “عمومی دمکراتیک” به “خاص کارگری” تغییر داده اند. خوشبختانه به علت پشتکار و تلاششان برای ارائه یِ کار حرفه ای، مدتی است که این خبرنامه بصورت مرتب، با گردآوری اخبار و گزارشات کارگری و مطالب عمومیِ روز، از تمامیِ سایت ها و مطبوعات موجود، با ذکر منبع مطالب، منتشر می گردد. دقیقاً به همین علت است که تیراژ آن به سرعت به حد توانایی های مالی رفقا رسید و مدتهاست که به رغم درخواست های بسیار، مجبور بوده اند که مسئولیتِ تکثیر آن را به عهده یِ دریافت کنندگان کنونی نشریه بگذارند.
بواسطه همین محبوبیت که در واقعیت به علت جمع آوری و تمرکز فعالیت های کلیه مجامع فعالان کارگری است، رفقای ندای سرخ به این نتیجه رسیده اند که تولیدات ایشان می بایست به شکلی باشد که تمامی نیروها و فعالان کارگری بتوانند در امر تبلیغات و فعالیت های توده ای خود از آن بهره مند گردند. در این راستا بنا بر این شد که از شماره آینده (شماره 193) کلیهِ نشان هایی که این “خبرنامه” را به جمع کارگران کمونیست ایران و رفقای “ندای سرخ” وابسته نشان می دهد حذف شود تا کلیه یِ مجامع و فعالان کارگری بتوانند در تبلیغات روزمره از آن بهره مند شوند. اینگونه ممکن است از دوباره کاری هایی که باعث اتلاف وقت و هزینه های بسیاری برای فعالان کارگری می باشد بکاهد، و در عین حال پاسخگوی نیازهای این رفقا در امر کار توده ای باشد. اگر چنین شود، خود، پاداش کافی برای فعالیت رفقای ندای سرخ خواهد بود.

پیش بسوی انقلاب
پیش بسوی جمهوری شورایی

دیدگاه خود را بیان کنید.