خبرنامه کارگران کمونیست ایران

یک سایت دیگر با وردپرس

خبرنامه کارگری شماره ۲20: 6 مهر ۱۳۸۹

بدست • 28 سپتامبر 2010 • دسته: خبرنامه

NewsLetter220
pdflogo1
پیام جمعی از کارگران ایران خودرو به کنفرانس سراسری کارگران اتومبیل سازی آلمان (آ.آ. اِر)
حضار محترم
ما جمعی از کارگران ایران خودرو
بزرگترین خودرو سازی کشور ایران باداشتن بیش از 30 هزار کارگر شاغل در خود شرکت وبا داشتن بیش از 150 هزار نفر در بخشهای مختلف وسهم 70درصدی بازار خودرو
در شرایطی این پیام را برای شما حضارمحترم می فرستیم که به علت شرایط خفقان وسرکوب از داشتن هر گونه آزادی وتشکل کارگری محرومیم وامکان ارسال پیام از سوی نمایندگان کارگران وجود ندارد چون ما حتی نمی توانیم از نام واقعی خود استفاده کنیم چون بلافاصله دستگیر واز کار اخراج خواهیم شد نمونه روشن آن اخراج 16 نفر از نمایندگان ما کارگران در تابستان سال 82 بود که هنوز به سر کار برنگشتند.ما مایل بودیم که نمایندگی برای شرکت در این کنفرانس بفرستیم .ولی با توجه به شرایط حاکم بر کشور ما امکان ندارد
حضار محترم
شرایط واوضاع کشور مارا با اوضاع کشور شوروی دز سالهای 1900 مقایسه کنید.
مایلیم مرابت همبستگی خودمان را با مبارزات حق طلبانه دیگرکارگران سراسر جهان را در فرصت مناسبی که برگزاری کنفرانس شما فراهم کرده است اعلام کنیم
اقدام شما در برگزاری چنین کنفرانسی در تقویت صف نیرومند طبقه کارگر در اعتراص به ساستهای ضد کارگر کشورهای سرکوبگر موثر وافع خواهد شد
ما ضمن آروزی موفقیت برای شما کارگران از توجه تان به مبارزات کارگران ایران خودرو قدردانی می کنیم
اعتقاد داریم اعلام همبستگی شما کارگران با ما به پیشبرد مبارزات ما کمکی شایانی خواهد کرد
اتحاد تاریخی طبقه کارگر در قطعنامه ها وفراخوانهای مشترک و با حضور خود در روز جهانی کارگر در اول ماه می تبلور با شکوه خودرا نشان می دهد. این حضور حمایت کارگران در روز جهانی همبستگی از یکدیگر است واین همبستگی جهانی با جمایت از همدیگر می تواند و باید متحدانه وهمیشه ادامه داشته باشد
ما خودرا جرئی از این جنبش عظیم می دانیم ضمن حمایت از کنفرانس شما ،تاکید میکنیم آماده هرگونه همکاری وهماهنگی در پیشبرد این مبارزات هستیم وازشما می خواهیم مارا از تجارب خود آگاه کنید
حضار محترم
وضعیت خودرو سازی در کشور ما یک صنعت وابسته به کشورهای بزرگ جهان سرمایه داری وخودروسازان بزرگ جهانی است .کار ما فقط مونتاژکاری است.
کشورهای اروپایی بازارهای کشورهایی در حال توسعه را بین خود تقسیم کرده اند بازار خودروایران را به فرانسه (پژو ورنو) داده اند علاوه بر فرانسه کشورهای دیگر مثل کره با(کیا موتور پراید)مالزی با(پروتون)ژاپن، ایتالیا ،ترکیه،روسیه،برزیل وچین در بازاز خودرو ایران حضوردارند
بحران مالی یکی از چالشهای اصلی صنایع خودرو سازی ایران است بدون حمایت دولت صنایع خودرو سازی قادر به ادامه حیات نیست
ساختار مریض گونه صنعت که فقط با رانت خواری می چرند ونقش سیاست در آن رل مهمی را بازی می کند باعث این مشکلات است.صنعت ایران نه سرمایه داری است نه از قانون سرمایه داری پیروی کند ونه دولتی است که از قانون دولت بهره مند باشد.
بحران مالی همیشه چون شمشیر بالا سر کارگران قرار دارد .تمام ادارات وصنایع ایران امروز از کوچک وبزرگ برای فرار از این مشکلات دیواری کوتاهتر از نیروی انسانی نمی بیند.با بهانه قرار دادن مشکلات دست به اخراج گسترده نیروهای انسانی میزنند ودوباره با تاسیس شرکتهای پیمانکاری که عمده مدیران انها از خودافراد این شرکتها هستند نیروی جدید با حداقل حقوق جایگزین میکنند.
مدیران شرکتها از این کار به چند دست اورد می رسند
1- از شر نیروهای متشکل .قدیمی خلاص می شوند.دیگر کسی مزاحم کار آنها نخواهد شد..کارگران مجبور هستند با این دستمزدهای کم به کار ادامه بدهند.وتا بیآیند به خود بیآیند وهمدیگر را بشناسند قرار داد آنها تمام واخراج می شوند واگر کسانی بخواهند بمانند ازقبل گزینش شده اند که افراد مزاحم نیستند وحاضرند با کمترین دسمرد به کار ادامه بدهند.واین بزرگترین مشکل کارگران است که مانور هر گونه چانزنی را از کارگران می گیرد واجازه تشکل یابی رابه کارگران نمی دهد.به علت امار بالای بیکاری وجود افراد آماده بکارنبود تشکل های کارگری نبود آزادیهای بیان وآزادیهای سیاسی جو خفقان واختناق سرکوبهای عریان وبیکار سازیهای صنفی مزیت بر علت این همه سیاستهای ضد کارگری می باشد
2- مدیران با دادن دستمزد کمتر با کاهش هزینه ها از بحران مالی فرار می کنند
3- با اخراج کارگران وتشکیل شرکتهای پیمانکاری توسط عوامل خود به منابع مالی بهتری دست می یابند.
حضار محترم
طبقه کارگر ایران در طول سالهای گذشته ، نه تنها تغییری در بهبود شرایط زندگی شان ایجاد نشده است بلکه روزبروز بر ابعاد فقر، فلاکت و بی حقوقی آنان افزوده گردیده است. تا آنجا که امروز سازمان جهانی کار ایران را یکی از سه کشور اصلی در دنیا میداند که کارگران در آن در بدترین شرایط کار میکنند و پایه ای ترین حقوق شان بشدت نقض میشود. وضعیت کار وشرایط زندگی حداقلی به یک معضل اساسی تبدیل شده است، نبود امنیت شغلی نبود قانون کار نبود استخدام های دایمی نبود ایمنی کار، تبعیض حقوق طبقه کارگر با سایر اقشار ، وجود شرکتهای پیمانکاری با قراردادهای موقت یکماهه و سفید امضا به تنها شکل استخدام کارگران تبدیل شده بلکه هر گونه امید کارگران را برای آیند وبازنشستگی ازبین برده است پایین بودن سطع دستمردها یعنی حداقل دستمزد کارگران چهار برابر زیر خط فقر است و میلیونها خانواده کارگری در نتیجه عدم پرداخت بموقع دستمزدهای نان آورانشان بطور دائمی در غیر انسانی ترین شرایط برای زنده ماندن خود دست و پا میزنند و موج عظیم بیکاری و خطر بیکار سازی کارگران شاغل، زندگی را بر آنان و خانواده هایشان به جهنمی غیر قابل تصور تبدیل کرده است وتنها راه برون رفت از این شرایط غیر انسانی نیاز به یک تغییرات اساسی در تمام سطوح اقتصادی و اجتماعی را میطلبد.
شرایط ضد انسانی فوق در حالی بر کارگران ایران تحمیل شده است که در طول سالهای گذشته طبقه کارگر ایران از تمامی حقوق برسمیت شناخته شده بین المللی خود محروم بوده و هر گونه اعتصاب و اعتراض کارگران و تشکل خواهی آنان با سرکوب، تهدید، بیکاری، زندان و اتهامات امنیتی مواجه شده است.
کارگران ایران خودرودر طول سالهای گذشته علیرغم وجود سرکوب و خطر زندانی شدن و بیکارسازی، در اعتراض به شرایط مشقت بار خود بارها به میدان آمده و در برخی مراکز با برپایی تشکلهای خود و اعتصابات و تجمعات بی شمار در دهها و صدها مرکز تولیدی و صنعتی نشان دادند حاضر به تحمل شرایط غیر انسانی حاکم بر کار و زیست شان نیستند. اعتصاب کارگران ایران خودرودر اسفند ماه وتیر ماه ، اعتصاب کارگران ایرانخودرو دیزل در تیرماه
کنفرانس شما در شرایطی برگزار می‌شود که هنوز دهها نفراز فعالین کارگری اخراج ویا در زندان ویا در زیر حکم اعدام، بسیاری از دستگیر در انتظار صدور حکم و تعدادی از فعالین کارگری بصورت بلاتکلیف منتظر بازگشت به کار هستند.
ما امیدوارم خواست ‌های ما کارگران ایران خودرو که داشتن یک زندگی انسانی و شرافتمندانه و بدور از هر گونه سرکوب و رعب و وحشت است در این اجلاس مورد بررسی قرار بگیرد و در طول کنفرانس به آن پرداخته شود.
فوری ترین و حداقل ترین این خواست ‌های ما کارگران در شرایط حاضر عبارتند از:
1-پایان دادن به قوانین ضد انسانی سرکوب واختناق ودستگیری
2-برچیدن رندانهای سیاسی وعقیدتی وصنفی
3- آزادی بی قید و شرط آزادي بيان و آزادیهای سیاسی وآزادی اعتصاب، اعتراض، تجمع
4- آزادی بی قید و شرط ایجاد تشکلهای کارگری بدون کسب اجازه از کارفرمایان و نهادهای دولتی و پذیرفتن کلیه کنوانسیونهای بین‌المللی کارگری و بر چیده شدن تمامی نهادهای غیر کارگری از محیط های کار و محاکمه سرکوبگران و نقض کنندگان حقوق کارگران اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی
5- لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی از زندان
6 لغو اتهامات کلیه دستگیرشدگان جنبش کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی و صدور حکم منع تعقیب قضائی آنان
جمعی از کارگران ایران خودرو
ایران – تهران
17 شهریور 1389 – ۸/9/2010
http://ikcokar.blogfa.com/
IKKARCO@YAHOO.COM
تجمع کامیونداران معترض مقابل مجلس
آفتاب – خواسته معترضان اين است كه اين شركت خودروسازی داخل كشور، كاميون‌های دانگ فنگ را پس بگيرد و به متقاضيان با همان شرايطی كه ثبت‌نام كرده‌اند، كاميون‌های نيسان ديزل ژاپنی تحويل دهد.
به گزارش خانه ملت، تعدادی از خريداران كاميون‌های چينی دانگ فنگ امروز مقابل ساختمان مجلس تجمع كردند.
تجمع‌کنندگان که نماینده 2400 نفر از صاحبان کامیون‌های چینی دانگ‌فنگ بودند، می‌گفتند: یکی از شرکت‌های خودروسازی داخل کشور، پول کامیون‌های نیسان دیزل ژاپن را از آنان گرفته و کامیون‌های دانگ فنگ چینی را که از استانداردهای لازم برخوردار نیست به آنان داده است.
یکی از تجمع‌کنندگان گفت: خواسته معترضان این است که این شرکت خودروسازی داخل کشور، کامیون‌های دانگ فنگ را پس بگیرد و به متقاضیان با همان شرایطی که ثبت نام کرده‌اند، کامیون‌های نیسان دیزل ژاپنی تحویل دهد.
معترضان که از سال 84 برای خرید کامیون‌های نیسان دیزل ژاپنی اقدام کرده‌اند، می‌گویند این شرکت خودروسازی باید شفاف‌سازی کند که کامیون‌های دانگ فنگ را با چه قیمتی وارد کرده است که به قیمت 70 میلیون به متقاضیان داده است.
تجمع‌کنندگان می‌گویند که رئیس شرکت فروشنده کامیون‌های دانگ فنگ قول داده است در صورت پایان دادن به تجمع‌ها از دریافت سود اقساط خودرو که بین 25 تا 30 میلیون است صرف‌نظر می‌کند.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس از شکایت گروهی از خریداران کامیون “دانگ‌فنگ ” گزارشی تهیه کرده است که قرائت آن در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار دارد
تجمع كارگران كارخانه چيني البرز
ايران كارگر – بيش از 50 نفر از كارگران كارخانه چيني البرز قزوين روز دوشنبه 89.7.5 براي تعيين تكليف وضعيت شغلي و پيگيري حقوق معوقه خود مقابل اين شركت تجمع كردند .
يكي از كارگران گفت :” در 6 ماه گذشته تقريبا روزي نبوده كه كارگران به وضعيت معيشتي خود معترض نباشند و جلوي كارخانه تجمع نكنند . اما تاكنون هيج جوابي به ما نداده اند و وجدان بيداري در بين اين ها ( مقامات دولتي ) پيدا نميشود.”
كارگران معترض كارخانه ريسندگي نازنخ قزوين براي دستيابي به حقوق خود قصد دارند تحصن نامحدود كنند
تعداد 200 نفراز كارگران معترض كارخانه ريسندگي نازنخ قزوين در مقابل اين كارخانه تجمع كردند. به گزارش ايران كارگر اين كارگران در مرداد ماه امسال نيز براي پيگيري حقوق معوقه خود به مدت 4 روزدر تهران مقابل مجلس تجمع كرده بودند و خواهان حقوق معوقه خود وهمچنين تعيين تكليف وضعيت شغلي خود شده بودند , كه نهايتا با پا درمياني و وعده و وعيد هاي مقامات مختلف و نمايندگان مجلس به قزوين برگردانده شدند و قرار بر اين بود كه در عرض يك هفته , به ميزان يك ماه از حقوقهاي كارگران پرداخت شود و حقوق 5 ماه باقيمانده نيز تا آخر مرداد ماه داده شود . اما تا كنون هيچ اقدامي براي حل اين مشكل كارگران صورت نگرفته و وضعيت به گونه اي غير قابل تحمل براي كارگران در آمده است .
تجمع كارگران از 0800 تا 1130 ادامه داشت و بدون دست يابي به نتيجه اي خاتمه يافت .كارگران قصد دارند مجددا به تهران بروند وتحصن نامحدود بكنند
حق وحقوق کارگران کارخانه چینی البرز قزوین را خواهرزاده امام جمعه مشهد بالا کشیده است
آسمان دیلی نیوز – روز یک شنبه حدود ۷۰ نفر از کارگران کا رخانه چینی البرز قزوین برای پیگیری مطالبات و حقوقهای خود مقابل این شرکت تجمع کردند مسئول این کارخانه خواهر زاده واعظ طبسی امام جمعه مشهد میباشد که علاوه بر کارخانه های مشهد چندین کارخانه دیگر نیز در شهرهای مختلف دارد اما حقوق کارگران رانمیدهد و حق وحقوق آنها را به جیب میزند , کارگران این کارخانه از یکسال تا ۱۴ ماه حقوق طلب دارند .
کارگران این کارخانه تاکنون اعتراضات زیادی کرده اند اما متاسفانه به اعتراضات آنها پاسخ مثبت داده نشده است .
اعتصاب واحدهای صنعتی و کارگری در کرج و کرمانشاه
بازداشت دو اعتصابی و اخراج یک فعال کارگری در کردستان

جـــرس-بنا به گزارش منابع خبری و شاهدان عینی، در جریان اعتصاب و تجمع استیل فروشان مجتمع «پارس غدیر» جاده قدیم کرج، که در اعتراض به سیاست مالیاتی جدید دولت صورت گرفت، دو نفر از متحصنین بازداشت شدند و همزمان منابع حقوق بشری نیز از تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کرپ ناز کرمانشاه در مقابل ارگان های ذیربط خبر می دهند.
به گزارش منابع خبری جرس، یکی از شاهدان اعتصاب استیل فروشان خاطرنشان کرد “روز دوشنبه پنجم مهرماه ۸۹، اصناف و مسئولین و کارگران پاساژ استیل فروشان پارس غدیر، واقع در جاده قدیم کرج، در رابطه با پرداخت مالیات ٣% ارزش افزوده دست به اعتصاب کامل زده و همزمان تعداد زیادی از مأموران امنیتی و انتظامی، جهت تهدید و انصراف متحصنین از اعتصاب، در محل مستقرشدند.
این گزارش همچنین از بازداشت دو نفر از اعتصاب کنندگان در این زمینه خبر داد.
گفتنی است اعتراض به سیاست مالیاتی جدید دولت و اجرای طرح موسوم به مالیات ارزش افزوده، طی ماههای اخیر، از چالش سازترین موارد بین اصناف و دولت بوده است.
هم اکنون بازار طلا در چندین شهر ایران، بدلیل همین موضوع (مالیات ارزش افزوده)، در اعتصاب به سر می برند.
و به گزارش ایسنا، کارگران کارخانه کرپ ناز کرمانشاه، پس از تجمع در مقابل اداره کار و امور اجتماعی و استانداری، برای چندمین بار مقابل ساختمان مرکزی بانک ملت کرمانشاه تجمع کردند.
بر اساس این گزارش، این کارگران در این تجمع خود، خواهان اجرایی شدن مصوبات جلسه استاندار و مسوولین این کارخانه از سوی بانک ملت کرمانشاه که سیاست گذار و سهام دار اصلی این کارخانه است، شدند.
کارگران این کارخانه با بیان این مساله که دو ماه است کارخانه هیچ تولیدی نداشته است، خاطرنشان کرده اند: مسئولینی که برای تصدی این کارخانه از طرف بانک ملت معرفی می‌شوند با سیاست به تعطیلی کشاندن کارخانه شروع به فعالیت می‌کنند، به گونه‌ای که گاها این کارخانه به خاطر هزینه‌های کمتر از 10 هزار تومان نیز چندین روز تعطیل می‌شود.
یکی از کارگران با اشاره به جوان بودن ماشین آلات این کارخانه، اظهار داشت: چنین ماشین آلاتی تنها به علت عدم رسیدگی که با سیاست تعطیل کردن کارخانه و توجیه این مساله که کارخانه هیچ گونه سودی ندارد می‌تواند خاموش باشد.
وی ادامه داد: این کارخانه روزانه مقدار زیادی پارچه در انواع مختلف تولید می‌کرد که هیچ گاه در فروش آن مشکلی نداشته و هیچ پارچه‌ای در کارخانه نمی‌ماند، اما هم اکنون گاها به علت نبود یک وسیله بسیار ساده، کارخانه دو یا سه روز تعطیل می‌شود.
یکی دیگر از کارگران این کارخانه با اشاره به سن بالای کارگران می‌گوید: اکثر کسانی که اینجا تجمع کرده‌اند بیشتر از 10 سال است که در این کارخانه کار می‌کنند و با این شرایط در صورت عدم پرداخت سنوات خود نمی‌توانند در هیچ جای شروع به کار کنند.
این کارگران دلیل تجمع خود را در مقابل بانک ملت اینگونه بیان کردند: کارخانه کرپ ناز زیر نظر شرکت خردمندان است و بانک ملت سیاست گذار اصلی و سهام دار این شرکت است، اگر مسوولین بانک ملت نمی‌خواهند این کارخانه به فعالیت خود ادامه دهد، تکلیف کارگران را روشن کنند.
همزمان ارگان خبری مجموعه فعالان حقون بشر در ایران گزارش داد صدیق امجدی، از فعالین کارگری ساکن شهر سنندج از سوی اداره اماکن آن شهر، از کار بیکار شد.
صدیق امجدی که تا پیش از اخراج در یک آژانس رانندگی می کرد، در سال ۸۶ به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر دستگیر و به سه ماه زندان و ده ضربه شلاق محکوم شده بود.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری معتقد است که هم اکنون بعد از گذشت سه سال، اخراج از کار این فعال کارگری در راستای فشار روز افزون به فعالین کارگری و خانواده های آن ها است.
محروميت از کار يک فعال کارگري
خبرگزاري هرانا – صديق امجدي، از فعالين کارگري ساکن شهر سنندج از سوي اداره ي اماکن اين شهر، از کار بيکار شد.
صديق امجدي که تا پيش از اخراج در يک آژانس رانندگي مي کرد، در سال 1386 به جرم شرکت در مراسم روز جهاني کارگر دستگير و به سه ماه زندان و 10 ضربه شلاق محکوم شده بود.
کميته هماهنگي براي ايجاد تشکل هاي کارگري معتقد است که هم اکنون بعد از گذشت سه سال، اخراج از کار اين فعال کارگري در راستاي فشار روز افزون به فعالين کارگري و خانواده هاي آن ها است.
گزارشی از رکود وبحران در کارخانه داروی سازی دکتر عبیدی
آسمان دیلی نیوز – کارخانه دارو سازی دکتر عبیدی واقع در مسیر جاده قدیم کرج با حدود ۱۸۰ نفر کارگر, یکی از کارخانجاتی است که درحال حاضر با مشکلاتی مواجهه است که باعث رکود و بحران در کار این کارخانه شده است . روز چهارشنبه ۳۱شهریور ۱۸ نفر از کارگران قراردادی این کارخانه به بهانه اتمام زمان قرار داد وبدون پرداخت هیچگونه حق بیمه بیکاری از کار اخراج شدند . از جمله فشارهایی که بر روی کارگران وارد میشود عدم رسیدگی به وضعیت بیمه های درمانی از طرف صندوق تآمین اجتماعی است که کارگران علیرغم اینکه همواره درمعرض انواع آسیب ها درکار با دستگاهها هستند ولی در برابر هرگونه حادثه ای امکان مراجعه به مراکز درمانی دولتی برای آنها یا وجود ندارد ویا بسیار مشکل است ودفترچه های بیمه تعدادی از کارگران تمدید نشده است وکارگران باید هزینه های گران درمانی را از حقوق ناچیزخودشان بپردازند.
کارگران شرکت جهاد توسعه خدمات زیرزمینی۹ماه است حقوق نگرفته اند
آسمان دیلی نیوز – کارگران شرکت جهاد توسعه خدمات زیرزمینی مدت ۹ ماه است که حقوق ، مزایا و عیدی خود را به دلیل پایان یافتن اعتبار مالی پروژه ملی چهارخطه کردن راه آهن تهران – ورامین نگرفته اند. این کارگران درزیر بار فشار طاقت فرسای معیشتی قراردارند .
مطالبات چایکاران گیلان معوق مانده است
آسمان دیلی نیوز – بیش از یک ماه است که مسئولان استان گیلان اعلام کرده اند نرخ خرید چای از کشاورزان این استان افزایش می یابد و تمامی مطالبات آنان هم پرداخت می شود، اما متأسفانه نه تنها نرخ خرید سال گذشته اعمال شده است، بلکه مطالبات چایکاران هم تا کنون پرداخت نشده است.
توليد واحدهاي نساجي تا هشت روز دیگر متوقف مي‌شود
ایلنا- چنانچه قرار باشد قانون هدفمندسازي‌يارانه‌ها نيز در نيمه دوم سال جاري اجرايي شود معلوم نيست چه برسر صنايع ريسندگي و صنعت نساجي و قيمت تمام شده محصولات آن خواهد آمد
رييس انجمن نساجي ايران گفت: با تصميم جديد وزارت جهاد كشاورزي توليد واحدهاي نساجي به دليل نداشتن پنبه مورد نظر بين يك تا 8 روز آينده متوقف خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، محمد مروج رييس انجمن صنايع نساجي در جمع خبرنگاران افزود: هفته پيش وزارت جهاد كشاورزي بدون در نظر گرفتن ميزان نياز صنايع نساجي به پنبه، واردات پنبه را متوقف كرد و اين در حالي است كه فصل برداشت پنبه در ايران از 15 شهريور آغاز مي‌شود و تاكنون تنها در منطقه گلستان برداشت پنبه آغاز شده است.
وي با بيان اين‌كه بايد براي توليد نخ از پنبه مخلوط و تركيبي همه مناطق استفاده كرد، ادامه داد: برداشت پنبه در ساير مناطق از جمله خراسان و استان فارس هنوز آغاز نشده و واحدهاي نساجي نيز بايد براي استفاده و توليد نخ بهتر منتظر برداشت پنبه مناطق ديگر بمانند و اين در حالي است كه اين واحدها تنها پنبه چند روز خود را در انبارها دارند.
مروج تصريح كرد: ميزان توليد پنبه داخلي در ايران تنها 50 هزار تن است و نياز واحدهاي نساجي 150هزار تن است كه با توقف واردات پنبه از هفته پيش واحدهاي نساجي بايد توليد خود را متوقف و منتظر اتمام فصل برداشت پنبه در ايران باشند.
رييس انجمن صنايع نساجي خاطر نشان كرد: البته بايد اين موضوع را نيز در نظر گرفت كه دولت از 15سال قبل واحدهاي نساجي را ملزم به خريد پنبه تنها از سه كشور ازبكستان، تاجيكستان و تركمنستان كرده و از ساير كشورها به بهانه وجود كرم سرخ نمي‌توانيم پنبه بخريم.
مروج ادامه داد: البته اين موضوع نيز درحالي اعمال مي‌شود كه موضوع كرم سرخ پنيه از ده سال پيش با ضد عفوني كردن كانتينرهاي پنبه در مبدا برطرف شده اما هنوز دولت اجازه واردات پنبه از ساير كشورها مثل چين و آمريكا و هند را نمي‌دهد و دليل اين كار را آلوده شدن 50 هزار تن پنبه داخلي عنوان مي‌كند.
وي به ميزان اشتغال صنعتي واحدهاي نساجي اشاره كرد و گفت: در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل محدودیت و یا به عبارتی ممنوعیت واردات پنبه را صادر کرده است، این نگرانی وجود دارد که در آینده نزدیک یکصد هزار موقعیت شغلی موجود در صنایع ریسندگی و بافندگی با تهدید مواجه شود.
مروج با اشاره به ليست اقلام ممنوع شده وزارت جهاد كشاورزي خاطر نشان كرد: متاسفانه مسئولین دولت ماده حیاتی و استراتژیک پنبه را همردیف با چیپس و پفک و آدامس و لوازم آرایش و…قرار داده‌اند بنابراین استمداد صنایع نساجی از دولت و به ویژه شخص رئیس جمهور این است که در راستای جلوگیری از بروز چالش‌های جدی در صنایع نساجی کشور این محدودیت را لغو و به منظور حمایت بیشتر از این صنعت و رقابت پذیری واحدهای تولیدی حتی واردات پنبه از دیگر کشورها را نیز آزاد کنند.
وي ادامه داد: به طوری که اخیرا درخواست وزیر جهاد کشاورزی از وزير بازرگاني مبنی بر لزوم اخذ مجوز از وزارت تابعه ايشان جهت واردات پنبه نگرانی‌های عمده‌ای را در بین فعالان صنعت نساجی ایجاد کرده و باعث سردرگمی آنان خواهد شد این در حالی است که انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی پنبه را در بین محصولات استراتژیک قرار دهد، زیرا پنبه برای صنایع نساجی مثابه خون جاری در رگهای انسان است و با محدودیت واردات آن بخش عمده‌ صنعت نساجی کشور فلج می‌شود.
مروج افزود: در حال حاضر نياز سالانه صنايع نساجي به پنبه حداقل 150هزار تن برآورد می‌شود و در عین حال توليد سال جاري پنبه كشور به زحمت به 50 هزار تن بالغ خواهد شد.
در اين جلسه همچنين علیرضاحائری دبیر انجمن صنایع نساجی ایران نيز به موضوع خريد تضميني پنبه توليد داخل به قيمت درخواستي دولت گفت: پارسال رسما انجمن صنایع نساجی ایران به دولت متعهد شد كه کل پنبه تولیدی کشور را به قیمت جهانی از کشاورزان خریداری کند.
وي همچنين به حمايت‌هاي ساير كشورها اشاره كرد و گفت: در حالی که تمام کشورهای دنیا به خاطر حمایت از صنعت حمایت‌های صادراتی پنبه خود را لغو کرده‌اند ما برعکس واردات آن را ممنوع کرده‌ایم.
حائري تصريح كرد: از سوی دیگر با توجه به این‌که پنبه یک محصول فصلی است، هم اکنون ذخیر پنبه واحدهای ریسندگی کشور رو به اتمام است و ظرف 10روز آینده پنبه‌ای برای ادامه فعالیت این واحدها وجود نخواهد داشت. از این رو این احتمال می‌رود که بازار سیاه پنبه نیز در کشور شکل بگیرد و در پی سوداگری عده‌ای افراد سودجود، قیمت تمام شده تولیدات داخلی رشد فزاینده‌ای را دنبال کند.
وي با بيان اين‌كه افزايش نرخ جهاني پنبه به دليل كاهش توليد آن در جهان و ناشي از سيل در كشورهاي پاكستان وچين، صنايع نساجي را بيش از پيش با مشكل تهيه پنبه روبرو کرده افزود: از سوی ديگر ساير محدوديت‌هاي واردات پنبه از قبيل نرخ تعرفه ده درصدي و محدودیت واردات پنبه از تمامي نقاط پنبه خيز دنيا به دليل داشتن آفات نباتي و آفت كرم سرخ بر مشکلات صنایع افزوده است.
وي ادامه داد: با توجه به آغاز برداشت پنبه از مزارع داخل كشور و به رغم تعيين نرخ تضميني 7500 ريال براي هر كيلو وش، این محصول به قيمت‌هايي بيش از 1000تومان خريد و فروش مي‌شود و این امر باعث افزايش قيمت پنبه محلوج تا هر كيلو 2800تومان شده و در عین حال کسی هم فروشنده نیست.
حائري خاطر نشان كرد: بنابراین همان‌طور كه دولت اعلام کرده چنانچه قرار باشد قانون هدفمندسازي‌يارانه‌ها نيز در نيمه دوم سال جاري اجرايي شود معلوم نيست چه برسر صنايع ريسندگي و صنعت نساجي و قيمت تمام شده محصولات آن خواهد آمد. در همین حال باید به این موضوع اشاره داشت که سطح زیرکشت پنبه طی سال‌های اخیر همواره کاهش یافته و صنعت نساجی کشور برای تامین دو سوم نیاز خود به پنبه نیازمند واردات است.
دبير انجمن نساجي همچون رييس انجمن به موضوع محدوديت واردات پنبه از سه كشوربه بهانه وجود افت كرم سرخ اشاره و افزود: این در حالی است که سالانه 20میلیون تن پنبه در جهان تولید می‌شود و بالغ بر هشت میلیون تن از آن بین کشورهای مختلف دنیا تجارت می‌شود. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که کل پنبه‌های تولیدی جهان به این آفت آلوده باشند.
وي ادامه داد: از طرفی سياست دولت ازبكستان به عنوان عمده‌ترين تامين كننده پنبه ايران (حدود90درصد) در جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر از پنبه و احداث كارخانجات ريسندگي و تبديل پنبه به انواع نخ مشکلاتی را برای مشتریان ایرانی این کشور ایجاد کرده است. در همین حال عدم رغبت برخی کشورها نسبت به فروش پنبه در حجم‌هاي كوچك به ايران همگي باعث بروز بحران قريب الوقوع در صنايع ريسندگي پنبه‌اي كشور شده و به طور حتم تاثير خود را بر روي ساير رشته‌هاي نساجي نيز خواهد گذاشت. در ادامه اين نشست مجددا رييس انجمن نساجي گفت: در حالي كه كشورمان با انواع محدوديت‌هاي بين‌المللي روبرو است، مسئولين به منظور مقابله با آثار آن در جهت تسهيل تامين مواد اوليه صنایع كشور اقدام کنند و از ايجاد محدوديت‌هاي بيشتر خودداری کنند. درخواست انجمن صنايع نساجي ايران حذف فوري رديف تعرفه‌اي پنبه از نامه اخير وزير جهاد كشاورزي و حذف محدوديت‌هاي ناشي از ممنوعيت واردات آزاد پنبه از كليه نقاط جهان است.
مروج تصريح كرد: در چنین شرایطی چنانچه وزارت جهاد کشاورزی قصد حمایت از تولید داخلی را دارد، باید در مرحله اول تدابیری برای تامین نیاز واحد های نساجی کشور به پنبه اتخاذ کند و از سوی دیگر با دیگر مکانیزم‌های حمایتی کشاورزان را نسبت به افزایش سطح زیرکشت پنبه ترغیب کند. پیشنهاد مشخص انجمن صنایع نساجی ایران طی سال‌های اخیر این بوده است که بابت هر یک کیلوگرم وش پنبه 150 تومان، و برای هر کیلو پنبه 450تومان یارانه به کشاورز پرداخت شود.
وي افزود: در همین حال زمینه توسعه مکانیزاسیون در کاشت پنبه فراهم شود، زیرا اجرای مکانیزاسیون در مزارع کوچک امکان پذیر نیست و در حال حاضر نیز 90 درصد پنبه کشور به صورت دستی برداشت می‌شود. در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا به پنبه کاران در بخش کاشت و صادارت یارانه می‌دهند، اما در ایران به دلیل عدم حمایت از پنبه کاران تولید پنبه هرسال کاهش می‌یابد.
در اين راستا مروج رييس انجمن نساجي همچنين به پيگيري حل اين موضوع از طريق وزارت جهاد كشاورزي وصنايع و معادن اشاره كرد و گفت: پيگيري‌هاي انجمن نساجي براي برگزاري جلسه باوزيرصنايع و يا جهاد كشاورزي به نتيجه نرسيد بنابراين مجبور شديم تا موضوع را با ستاد خبري وزارت اطلاعات در جريان بگذاريم.
وي در اين باره گفت: هفته پيش سه بار درخواست وقت با زوير جهاد كشاورزي داشتيم كه ميسر نشد و حتي قرار شد براي مكالمه چند دقيقه‌اي با وزير صنايع و معادن نيز از طريق رييس دفترشان منتظر باشيم كه اين امر نيز ميسر نشد.
مروج تصريح كرد اين تصميم وزارت جهاد كشاورزي نشان مي‌دهد كه به ظاهر در اين وزارتخانه كسي اهميت پنبه را درك نكرده است و البته نبايد توقع داشت وزير به تمام مسائل كشاورزي واقف باشد ولي حتما معاونين وي بايد در جريان اين موضع باشند و وزير را ياري كنند.
رييس انحمن نساجي خاطر نشان كرد: مشخص نيست اين تصميم يه تصميم سياسي است يا صنعتي كه به يك باره يك مدير كل درباره ممنوعيت يك كالا اظهار نظر مي‌كند.
بازنشستگان تامين اجتماعي با فقر دست وپنجه نرم ميكنند
ايلنا-سازمان تامین اجتماعی بیش از یک میلیون و 400 هزار بازنشسته دارد که اغلب این قشر حداقل بگیر بوده و با مشکلات عدیده مالی مواجه هستند/در جامعه امروز و با توجه به نرخ تورم کسانی که دریافتی کمتر از 800 هزار تومان دارند جزء جمعیت زیر خط فقر محسوب می شوند.
نصراله دريابيگي دبير اجرايي تشكيلات خانه كارگر استان مازندران در جمع اعضاي ستاد بزرگداشت سالروز قانون كار كه در محل خانه كارگر مازندران برگزارگرديد با ابراز نگراني از تعرض به قانون كار طي سالهاي گذشته از قانون كار بعنوان بزرگترين دستاورد انقلاب اسلامي براي كارگران نام برد و افزود:در روز 29 آبان كارگران مازندراني با برگزاري همايشي حمايت خود را از اين قانون به يادگار مانده از حضرت امام(ره)با رهبر معظم انقلاب تجديد ميثاق خواهند كرد.
به گزارش ايلنا،دريابيگي در بخش ديگري از سخنان خود به مشكلات بازنشستگان و مستمري بگيران اشاره كرد وافزود: بيش از 80درصد بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی زیر خط فقر قرار دارند با فقر دست وپنجه نرم ميكنند.
وي افزود:حداقل حقوق 80 درصد بازنشستگان 353 هزار تومان است و باید اذعان داشت تمامی این بازنشستگان زیر خط فقر محسوب می شود.
دبير اجرايي تشكيلات خانه كارگر استان مازندران با بيان اينكه ،سازمان تامین اجتماعی بیش از یک میلیون و 400 هزار بازنشسته دارد که اغلب این قشر حداقل بگیر بوده و با مشکلات عدیده مالی مواجه هستند.
وي به مشکلات اقتصادی بازنشستگان در تامین هزینه های معیشتی اشاره و تصریح کرد: در جامعه امروز و با توجه به نرخ تورم کسانی که دریافتی کمتر از 800 هزار تومان دارند جزء جمعیت زیر خط فقر محسوب می شوند.
دريابيگي تصريح نمود:در شرایطی که بیشتر مستمری بگیران و بازنشستگان تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی جزو اقشار کم درآمد و دهکهای پائین جامعه هستند و مستمری د‌ریافتی، پاسخگوی نیازهای روزمره‌شان نیست انتظار داشتند حقوق آنان براساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی و متناسب با نرخ اعلامی تورم از سوی بانک مرکزی تعیین شود تا شاید از این طریق بخشی از مشکلات اقتصادی آنان مرتفع شود.
اين فعال كارگري گفت:در واقع آنان از مسئولان صندوق تامین اجتماعی انتظار دارند با در نظر گرفتن افزایش هزینه ها و همچنین مبتنی بر واقعیت های اقتصادی برای ارتقای افزایش حقوق این گروه از اقشار جامعه طوری عمل کنند تا دریافتی آنها جوابگوی نیازها و گذران زندگی آنان در دوران بازنشستگی باشد. البته این افراد معتقدند در شرایطی که دولت حقوق کارگران را براساس قانون کار (مصوب شورای عالی کار) برای سال جاری به میزان 15 درصد افزایش داده بنابراین افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز نباید کمتر از این میزان ميبود.
دبير اجرايي تشكيلات خانه كارگر استان مازندران در قسمت ديگري از سخنان خود به هدفمند شدن يارانه ها و اثرات سو آن بر جامعه كارگري وسازمان تامين اجتماعي پرداخت وخاطر نشان ساخت: با اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها، به هم ریختن تراز سازمان تامین اجتماعی از مجرای دیگری هم تشدید خواهد شد ودر توضیح آن گفت: سازمان تامین اجتماعی حق بیمه های گذشته بیمه گذاران خود را سرمایه گذاری کرده است تا ضمن حفظ ارزش آنها یک ارزش افزوده حداقل متناسب با تورم را ایجاد کند و در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی بین 15 تا بیست درصد از سهام بورس را در اختیار دارد وقتی آثار تورمی و رکودی درکشور ایجاد شود ، شرکت های سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی هم از آثار منفی آن در امان نخواهند بود و 10 تا 15 درصد درآمدش که از محل فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری پیش بینی شده است تحت تاثیر شرایط تورمی ورکود ناشی از آن قرار می گیردودر چنین شرایطی به نظر می رسد حیات سازمان تامین اجتماعی که در واقع گره خورده است با مسئله امنیت ملی به خطر افتاده واین سازمان به جای انکه یاری برای دولت باشد به باری برای دولت تبدیل می شود.
پرداخت 50 هزار ميليارد تومان وام بانكي به 100 نفر
ایلنا- بايدفردي كه با كارشناسي غيرواقعي خود زمينه پرداخت وام‌هاي ميلياردي را به برخي افراد فراهم كرده است در زندان باشد اما در حال حاضر افراد بيكار بزهكاردر زندان به سر مي‌برند.
دبيركل حزب اسلامي رفاه ايران گفت: جاي تاسف است كه با وجود سيل بيكاران در كشور مبلغ 50 هزار ميليارد تومان وام بانكي در اختيار حدود 100 نفر قرار مي‌گيرد.
حسن الله وردي نژاد درگفت‌وگوبا خبرنگار ايلنا با بيان اينكه اين وام‌ها هيچگونه اشتغالزايي براي كشور نداشته است، افزود: حتي وثيقه‌هايي كه براي دريافت اين وام‌ها درگرو بانك است با واقعيت‌هاي اقتصادي همخواني ندارد و به طور مثال ارزش ملك 10 ميليارد توماني 100 ميليارد تومان برآورد شده است.
وي تصريح كرد: چگونه است كه كارگر و كارمندي كه نياز به وام 500 هزار توماني دارند چك، سفته و ضامن معتبر به بانك ارائه مي‌كنند اما سيستم بانكي كشور بدون حساب و كتاب به برخي افراد وام‌هاي چند ميليارد توماني مي‌دهد.
او تاكيد كرد: مسوولان قضايي كشور بايد بيشتر از اينكه به دنبال وام‌گيرنده‌هاي ميلياردي باشند بايدبه دنبال مديران عامل و معاونان اعتباري بانك‌ها باشند.
ا…‌وردي‌نژاد گفت: به نظر من 100 نفري كه مبلغ 50 هزار ميليارد تومان وام بانكي گرفته‌اند و خروجي هم نداشته‌اند تروريست اقتصادي هستند.
دبيركل حزب اسلامي رفاه ايران اظهار داشت: رئيس كل بانك مركزي، وزيركار، وزير صنايع، وزير اقتصاد، مجلس و مديران عامل بانك‌ها در پرداخت وام‌هاي آنچناني بايد مراقبت كنند.
او گفت: بايدفردي كه با كارشناسي غيرواقعي خود زمينه پرداخت وام‌هاي ميلياردي را به برخي افراد فراهم كرده است در زندان باشد اما در حال حاضر افراد بيكار بزهكاردر زندان به سر مي‌برند.
ا…‌وردي‌نژاد تصريح كرد: جاي تاسف است بگويم مديرعامل يكي از بانك‌هاي دولتي كشور اقامت 3 كشور كانادا، انگليس و آمريكا را دارد و زن و فرزندش هم ساكن خارج از كشور هستند.
در جستجوی کار سوم
کارگر سه کاره
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

دیروزغروب رفتم دنبال کارسوم در یک پانسیون دانشجویی. 2 نوبت 24 ساعته در هفته باید کار کنم که پشت سرهم اند، دوشنبه 7صبح تا چهارشنبه 7 صبح 48 ساعت پشت سرهم. هر2 جمعه هم یک 24 ساعت دیگر از 7 صبح جمعه تا 7صبح شنبه. گفتم خب چقدر می دید؟ گفت 120 تومن بدون بیمه. گفتم این که خیلی کمه. چه جوری حساب می کنید؟ گفت 3 روز در هفته که بیشتر نیست، حقوق کامل که توقع نداری بدم. گفتم زن حسابی ( صاحب کار زن بود) این که نزدیک 300 ساعت کار در ماهه، یعنی یک ماه و نیم کار در یک ماه. انصافت کجا رفته؟ تازه شیفت شب و جمعه کاری هم حقوقش بیشتر از کار روزانه و معمولیه. گفت ما همین هم که داریم می دیم نسبت به خیلی جاهای دیگه بیشتره. ما خودمون پارسال 80 تومن حقوق می دادیم. گفتم شما زیر نظر چه نهادی و چه سازمانی کار می کنید؟ گفت گردشگری. گفتم مگر اینجا خوابگاه دانشجویی نیست؟ مگر نباید زیر نظر وزارت علوم باشید؟ گفت نه اینجا پانسیون دانشجوییه ، مثل پانسیون های دیگه یا هتل ها و مهمانپذیرها وامثال آن ها. گفتم خب شما بر چه اساسی حقوق می دین؟ زنه دیگه جوش آورد. گفت ما خصوصی هستیم، خودمان تعیین می کنیم و با همکاران توافق می کنیم. حالا هم شما مجبور که نیستی. فکراتو بکن. اگه شرایط ما برات مناسب بود بیا. تازه چون شما را معرفی کرده بودند ما گفتیم اول با شما صحبت کنیم وگرنه یک خانوم دیگه هست که خیلی هم اصرار کرده بیاد سر کار. اگه خواستی بیای 2 میلیون چک یا سفته می گذاری با کارت ملی، آخر سر بهت پس می دیم. گفتم چک و سفته برای چی؟ گفت خوب یه چیزی از شما داشته باشیم. بعضی ها اول با التماس میان سر کار ، بعد از یه مدت که موندن و کار کردن ، می رن شکایت می کنن بیمه و وزارت کار و ما باید جریمه بدیم و خلاصه کلی دردسر و گرفتاری برامون درست می کنن. که چی؟ می خواستیم یه نونی تو سفره یکی بذاریم.
نمی دانستم چه کار کنم. قبول نمی کردم همین 120 تومن هم از دست می رفت. حرفش خیلی نیش دار بود که گفت مجبور که نیستی. اگه شرایط ما برات مناسب بود بیا. خیلی حرصم گرفت. تازه منت هم می ذاره ،خیلی زور داره.290 ساعت کار شب کاری و جمعه کاری ، 48 ساعت شبانه روزی مثل زندان سر کار باشی برای 120 تومن. 120 تومن چی می شه؟ گوشت شده کیلویی 17 هزار تومن. امروز رفتم یخ زده برزیلی خریدم کیلویی 8 هزارتومن. یخش وارفته بود آب انداخته بود حالم به هم خورد. چرخش کردم و باهاش ناهار درست کردم. هیچ کس نفهمید چی بود و چی خورد.همین طور پیش بره باید دور گوشت را خط بکشیم. گلابی گذاشته بود کیلویی 3 هزارتومن. آن وقت می گن تورم امسال اول 25% بوده حالا شده 8%. بر پدر دروغگو لعنت! امسال باید 3 برابر پارسال کار کنی تا بتونی مثل پارسال بخوری و زندگی کنی. تازه اگر کار باشه که آدم کار کنه. وقتی کار نیست و بیکاری بیداد می کنه باید به هر شرایطی تن بدی تا بالاخره بیکار نمانی. تازه این طرح لعنتی هدفمند کردن یارانه ها هم هنوز اجرا نشده . وای به حال آن روز که هزینه های نان و آب و برق و گاز و بنزین چند برابر بشه و به قول خودشان تورم یکهو 75% اضافه بشه.
امروز توی خیابون یه زنی رو دیدم که دست دو تا بچه کوچک را گرفته بود می رفت. داغون ، پاره پوره ، ویلون. خودش و بچه بزرگتر دمپایی پاشون بود. کوچک تره که سه چهارساله بود پا برهنه بود و دمپایی هم نداشت. خودمو تو وجود اون زن دیدم اونو تو وجود خودم. با خودم فکرکردم این دفعه دیگه جنگ، جنگ گرسنه ها و پابرهنه هاست . قیام گرسنه ها و پابرهنه ها برای زنده ماندن. و این جنگ مرگ و زندگی جنگی خونین خواهد بود، به رنگ همان خون سرخی که سرمایه داران زالو صفت از تن ما و بچه های ما می مکند.
کارگر سه کاره
4 مهر 1389
جنبش کارگری در برابر تعمیق فقر و تشدید سرکوب
پارسا نیک جو

بحرانی که بستر عینی بسیج توده ای و انقلاب بهمن ۵٧ را فراهم ساخت، با شکست انقلاب بهمن و عروج ضد انقلاب بورژوا- اسلامی نه تنها کاهش نیافتْ بل دامنه و گستره ی آن دم به دم تعمیق یافت. پس از شکست انقلاب بهمن، تعمیق فقر و فلاکت توده ای و تشدید سرکوب سیاسیْ دو رکن اساسی و مشترک تمامی تلاش های رنگارنگ کل بورژوازی، از دولت موقت بازرگان تا دولت محمود احمدی نژاد، برای حل بحران انباشت گسترده ی سرمایه در ایران بوده است. به عبارت دیگر این دو رکن اساسی – تعمیق فقر و تشدید سرکوب- دو رکن ضروری و اجتناب ناپذیر تمامی راه حل های کل بورژوازیْ برای حل بحران انباشت گسترده ی سرمایه در جامعه ی ایران است. به این اعتبار می توان گفت هیچ جناح و بخشی از بورژوازی ایران نمی تواند بدون اتکا و به کار گیری این دو رکن اساسی، امنیت و تداوم حیات و تولید و باز تولید گسترده ی سرمایه را تضمین کند. در نتیجه دوره تازه ی تعمیق فقر و فلاکت توده ای و تشدید سرکوب سیاسی کنونی، نه معلول اسلامیت نظام و رنگ سیاه جناح امنیتی- نظامی خامنه ای- احمدی نژاد است، نه پایان دادن به این فقر و سرکوب در توان و خواست جمهوریت دولت سبز امید موسوی – کروبی است. این تعمیق فقر و تشدید سرکوب تجلی و تجسم زنده ی دیکتاتوری سرمایه است. بر این پایه می توان گفت برای نفی پایه ای فقر و سرکوبْ جز در هم شکنی دستگاه های اداری و نظامی و ایده ئولوژیک حاکمیت بورژوازی و الغای مناسبات سرمایه داری و لغو نظام کار- مزدی راهی پیش روی ما نیست.
راهی که پیش شرط های تحقق آن در گرو:
– شکل گیری اراده ی هم بسته و سازمان یافته ی طبقه ی کارگر؛
– حضور فعال کارگران به مثابه یک طبقه در میدان سراسری و زنده ی پیکار طبقاتی؛
– پدیدار شدن افق انقلاب کارگری و تبدیل شدن آن به افق عمومی جامعه؛
– هم پیوندی جنبش های اجتماعی با جنبش کارگری و شکل گیری اردوی انقلاب کارگری؛
– شکل گیری اعتصاب های عمومی و سراسری؛
– و سرانجام در هم شکنی نیرو و بازوی قهر ارتجاعی، به وسیله ی نیرو و بازوی قهر انقلابی اردوی انقلاب کارگری است. بی شک با تعمیق فقر و فلاکت توده ای، دیر یا زود جامعه ی ما شاهد دور جدیدی از اعتراض ها و اعتصاب های گسترده ی کارگران و زحمت کشان خواهد بود. این اعتراض ها و اعتصاب های گسترده بار دیگر دور جدیدی از امکان بسیج سیاسی و سازمان یابی کارگران و زحمت کشان را در گستره ی سراسری ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این با فعال تر و عریان تر شدن بی سابقه ی تضاد کار و سرمایه، نیروهای سیاسی – اجتماعی جامعه ی ایران بیش از پیش حول این تضاد، صف آرایی خواهند کرد. به این اعتبار می توان گفت روند تمایز یابی و هویت یابي قطب بندی های طبقاتی، تعمیق یافته تر و شفاف ترخواهد شد. در نتیجه از این پس در جامعه ی ایران ما شاهد تضعیف گرایش های بورژوا- رفرمیست و قدرت یابی گرایش های پرولتری خواهیم بود. در ضمن با توجه این حقیقت که تضاد طبقاتی، برسازنده و پیش برنده ی سایر تضاد های اجتماعی است؛ در شرایطی که تضاد کار و سرمایه فعال تر از پیش شده است، می توان گفت زمینه و بستر سیاسی هم پیوندی جنبش های اجتماعی و جنبش کارگری مهیا تر از هر زمان دیگری است. بر این پایه می توان گفت زمینه و زمانه برای حضور فعال کارگران سوسیالیست و سوسیالیست های کارگری برای تدارک سیاسی تحقق پیش شرط های رهایی پرولتری بیش از پیش آماده است.
هر چند با قاطعیت می توان گفتْ این تنها راه رهایی جامعه ی ماست، اما باید به این حقیقت تلخ و گزنده نیز اعتراف کرد که بی راهه های چندی نیز پیش روی جامعه ی ما سبز شده اند. رفرمیسم، ناسیونالیسم، لیبرالیسم و پروژه های سیاسی- نظامی امپریالیستی بی راهه هایی هستند که می کوشند خود را به مثابه راه رهایی جلوه دهند. بی راهه هایی که در صورت نیرو یافتن می توانند مانع رهایی و مایه تباهی جامعه ی ما شوند. بیاد آورید که اکبر گنجی و داریوش همایون و موسوی، هراس و نارضایتی خود را از خطر فروپاشی نظام موجود و شعار های ساختار شکنانه ی مردم در سال گذشته چه گونه به هزار زبان بیان کردند. تمامی تلاش فعالان و مبلغان این بی راهه ها این است که این گونه جلوه دهند که ریشه ی تمامی سیاه روزی کارگران و زحمت کشان ایران، حاصل چیره گی جناح خامنه ای- احمدی نژاد است و با چیره گی اصلاح طلبان، ایران گلستان می شود. اینان می کوشند با محصور و محدو کردن افق مبارزه جاری به تضاد های درون طبقاتی، حیات سرمایه را تضمین کنند. به هم این سبب است که ترساندن مردم از لولوی انقلاب به ترجیع بند هر مقاله و مصاحبه‌ ی آنان تبدیل شده است. رفرمیست‌ها و لیبرال‌ها از جنبش‌ پرولتری و از پرولتریزه شدن جنبش‌ها بیش از تداوم حکومت جمهوری اسلامی می‌ هراسند. آنان به خوبی دریافته اند که جنبش‌ کارگری و جنبش های اجتماعی رادیکال، پایه‌ ی طبقاتی استبداد حاکم را نشانه گرفته‌ اند، نه فقط رژیم ولایت مطلقه‌ ی فقیه را، آنان نیک می ‌دانند که جنبش کارگری و جنبش های رادیکال، نه فقط به آقازاده‌ها و رانت خواران، بل به کل نظام بورژوایی و سیاست‌های نئولیبرالی اعتراض دارند. لیبرال‌ها و رفرمیست‌ها با گوشت و پوست خود حس کرده‌اند که جنبش کارگری و جنبش‌های رادیکال نه فقط آزادی، بل برابری را نیز فریاد می‌زنند. بر این پایه بار دیگر باید تاکید کرد که در شرایط کنونی باید پیکار انقلابی را در دو عرصه ی جاری پیکار طبقاتی، یعنی عرصه ی نبرد با حاکمان و عرصه نبرد با نیروها و بازیگران پیکار هژمونیک، همزمان و توامان پیش برد. بی توجهی به مسائل و تکالیف نبرد هژمونیک، جنبش کارگری و سوسیالیسم کارگری را به نیروی فشار و اهرم قدرت گیری سایر نیروها تبدیل می کند. در نتیجه تدارک سیاسی تحقق پیش شرط های رهایی پرولتری و افشا و منزوی کردن بی راهه های رفرمیستی، لیبرالیستی، ناسیونالیستی و امپریالیستی از وظایف پیش روی هر فعال جنبش کارگری است.

دیدگاه خود را بیان کنید.